sunnuntai 25. marraskuuta 2012

Näkymättömän oppimisen seitsemän tähteä Otavassa


Pekka Ihanainen ja John Moravec

Otavan opisto oli kutsunut paikalle John Moravec:in, toisen "Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la educación" -kirjan kirjoittajista. Tämän kirjan innoittamana on syntynyt jo monta juttua nimikkeellä "Näkymätön oppiminen".  Sometu:n Ning:stä löytyy Näkymättömän oppimisen ryhmä, Wikiopistosta löytyy paljon materiaalia Näkymättömään oppimiseen liittyen, Diigo-ryhmä sekä Wikispaces-sivusto. Tähän blogiin olen kirjoittanut asiaan liittyen jo aika monta blogikirjoitusta.

Pekka Ihanainen on tehnyt jo paljon yhteistyötä John Moravec:in kanssa myös näkymättömään oppimiseen liittyen. Hänen ja Johnin esityksiin Sometu:n 5-vuotisjuhlissa palaan seuraavassa blogikirjoituksessani. Me kolme muodostimme tilaisuudessa näkymättömän oppimisen työpajan.

Sometulainen on jo Knowmad

Innoittajana omaan esitykseeni toimi tämä Cristóbal Cobo:n Prezi-esitys. Cristóbal Cobo on toinen aiemmin mainitun "Aprendizaje Invisible..." -kirjan kirjoittajista. Olimme Pekka Ihanaisen kanssa sopineet aiemmin, että ottaisin vähän enemmän Cobo:n näkökulmaa esille tilaisuudessa.

Cobo:n esityksestä löytyy 6 voimaideaa. Lisäsin niihin yhden ja näin sain luvun seitsemän, joka samalla  symboloi Otavaa. Vertaillessani John Moravec:in esille tuomia knowmad-ominaisuuksia, joita myös Cristóbal Cobo käyttää kuvaamaan niitä ominaisuuksia, joita tulevaisuudessa tarvitaan, huomasin, että nämä ominaisuudet kuvaavat varsin hyvin myös Sometu-verkoston monia jäseniä. Tässä nämä ominaisuudet:
 1. Knowmad ei ole rajoittunut johonkin johonkin tiettyyn ikään.
 2. Knowmad on luova, innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut.
 3. Hän käyttää ja tuottaa tietoa eri yhteyksissä. Hän ei ole vain tiedon kuluttaja vaan myös tuottaja (myös kollektiivisesti).
 4. Knowmad on kekseliäs, intuitiivinen ja kykenevä tuottamaan ideoita.
 5. Hän pystyy luomaan sosiaalisesti rakennettua ymmärrystä.
 6. Knowmad ei vain etsi pääsyä tiedon lähteille, vaan myös yrittää käyttää sitä avoimesti ja vapaasti (vapaat ja avoimet oppimisen resurssit).
 7. Knowmad on verkostojen luoja, joka on aina yhdistämässä ihmisiä, ideoita, järjestöjä, jne...
 8. Hän tuntee ja hänellä on kyky käyttää työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.
 9. Knowmad on digitaalisesti lukutaitoinen. Hän ymmärtää miten ja miksi digitaaliset teknologiat toimivat.
 10. Knowmad on kykenevä ratkaisemaan tuntemattomia ongelmia eri konteksteissa.
 11. Knowmad osaa jakaa tietoa ja tietämystä (ilman maantieteellisiä rajoja).
 12. Hän on mukautuvainen eri yhteyksiin ja ympäristöihin.
 13. Hän on tietoinen vapaan tiedonsaannin arvosta.
 14. Hän on tarkka tiedon yhteyksien ja sovellettavuuden suhteen.
 15. Knowmad on kykenevä poisoppimaan nopeasti sekä yhdistämään uusia ideoita.
 16. Knowmad on kykenevä luomaan horisontaaleja osaamisverkostoja.
 17. Hänelle on tyypillistä jatkuva ja koko elämän kestävä oppiminen (sekä formaali että informaali).
 18. Knowmad tekee jatkuvasti kokeita TVT:llä (yhteistoiminnallisesti).
 19. Knowmad ei pelkää epäonnistumista.
Lähde: Näkymätön oppiminen/Knowmad

Kun kysyin paikalla olevilta sometulaisilta, kuinka moni tunnistaa itsensä näissä ominaisuuksissa lähes kaikki kädet nousivat ylös. Sen jälkeen kysyin, kuinka hyvin koulu vastaa näihin tavotteisiin. Tästä juuri on kysymys näkymättömässä oppimisessa.

Näkymättömän oppimisen seitsemän tähteä

Knowmad -ominaisuudet voivat hyvin kuvata niitä ominaisuuksia, joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Nämä ominaisuudet ovat todella tärkeitä jo tämän hetken tietoyhteiskunnassa. Miten näitä ominaisuuksia voitaisiin kehittää? Esityksessäni yritin lähestyä tätä kysymystä interaktiivisesti näkymättömän oppimisen ideoihin hyvin sopivalla Do it yourself -periaatteella.

Nämä seitsemän tähteä kuvaavat seitsemää ideaa/ominaisuutta/taitoa, joita kehittämällä lähestytään Knowmad-ominaisuuksia. Samalla ne ovat seitsemän tehtävää, joilla näitä ominaisuuksia voi harjoitella. Paikalla olleet sometulaiset kokeilivat jo näitä tehtäviä, mutta aikaa oli selvästi aivan liian vähän. Tehtävät ovat kuitenkin avoimia ajasta ja paikasta riippumattomia, joten ne voi tehdä koska vain. Esimerkiksi juuri nyt :-)

Alkuperäisessä esityksessä tehtävään toivat lisää haastavuutta  QR-koodit tehtäväsivujen linkkeinä.

1. Luovuus

Tehtävä:

Tehtävänä on luoda mielessä uusi idea, ajatus tai jotain muuta, joka täyttää alla olevan määrittelyn. Tulos merkitään muistiin halutulla tavalla.
Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä (assosiaatioita), kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista.
Luovan ihmisen tuntomerkkeinä on pidetty muiden muassa seuraavia ominaisuuksia: elämän tarjoamien mahdollisuuksien maksimointi, joustavuus ja ennakkoluulottomuus, riskinottokyky, vapauden etsiminen ja rajojen rikkominen. Myös kokeileminen, ilmaisukyky, omaperäisyys, verbaalinen sujuvuus, hyvä mielikuvitus, estetiikan taju, kyky ajatella vertauskuvin, reflektio eli oman toiminnan pohtiminen, vastuullisuus, itsekuri, joustavuus päätöksenteossa, itsenäinen arvostelukyky, kyky käsitellä uusia asioita ja taito löytää järjestys kaaoksesta ovat luovuuden tuntomerkkejä.
Lähde: Wikipedia: Luovuus

2. KokeileminenTehtävä:

Kokeile edellisen tähden ideaa tms. jollain sellaisella tavalla, jota et ole ennen kokeillut. Jos se ei ole mahdollista, luo uusi idea. Jos mahdollista, tallenna tuotos. Sen ei tarvitse olla valmis.

3. Yhteistyö


Tekijä: Harald Kreutzer Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton

Tehtävä:

Etsi ympäriltäsi tai verkosta kaksi ihmistä, jotka haluavat luoda ryhmän kanssasi. Keksikää ryhmällenne nimi.

4. Infonomia


Tekijä: Vostok-ice-core-petit.png: NOAA derivative work: Autopilot (talk)

Tehtävä:

Etsikää yhdessä luoviin ideoihinne liittyvää relevanttia informaatiota ja arvioikaa sitä. Kirjatkaa sopimallanne tavalla.
Tehtävä:

Älkää antako periksi vaan tehkää tehtävä valmiiksi niin pitkälle, kuin se on tässä yhteydessä mahdollista!

6. Poisoppiminen

Tehtävä:

Tapahtuiko tähän mennessä poisoppimista alla olevan määritelmän mukaisesti? Kirjatkaa ylös kokemukset haluamallanne tavalla.
Poisoppiminen tarkoittaa konstruktivistisen teorian mukaista vanhan tiedon poistamista uuden tiedon tieltä. Kaikilla oppijoilla on olemassaolevia ennakkokäsityksiä mistä tahansa opittavasta aiheesta. Jotta opiskelun jälkeen uusi, tarkempi ja monimutkaisempi ymmärrys todella tulisi käyttöön, on vanha, väärä tai yksinkertaistava ymmärrys poisopittava. Puhutaan myös käsitteellisestä muutoksesta, jossa olemassaoleva käsite muutetaan opitun uuden tiedon mukaiseksi (akkommodaatio), sekä siirtovaikutuksesta, eli opitun uuden tiedon siirtymisestä käytäntöön.
Lähde: Wikipedia: Poisoppiminen

7. Jakaminen 


Sharing is Caring
Tekijä:  krissen Kristian Niemi Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)


Tehtävä:

Olemme saapuneet perille ja on aika jakaa saavutukset koko maailman kanssa. Yhdessä teemme paremman ja rajattoman maailman, jossa kaikki olemme veljiä ja siskoja. Näkymätön oppiminen on muuttunut näkyväksi!

Viimeinen tehtävä: Tehdään jakaminen Wikiopistoon, jossa kaikki pääsevät nauttimaan tuloksista. Samasta paikasta löytyvät myös linkit kaikkiin tehtäviin.

Lopuksi

Toivon, että viette tuloksia Wikiopistoon tälle sivulle "Tulokset"-otsikon alle. Sieltä ne ovat helposti löydettävissä ja olemme yhdessä rakentamassa tulevaisuuden Suomea ja maailmaa.

Pauliina Mäkelä ehti ensimmäisenä vastaamaan Iisakki poikansa (6 v) kanssa, vaikka he osallistuivatkin virtuaalisesti. Myös muiden ryhmien vastauksia löytyy edellä mainitulta Wikiopiston sivulta. Edelleen voi vastata :-)

Ohjelman päättymisen jälkeen palasimme Otavan opistolle ja keskustelu jatkui intensiivisenä. Miesten saunassa oli todella kiihkeä keskustelu. John Moravec oli ensimmäistä kertaa saunassa ja meikäläinen jäi toiseksi saunomisessa. 

Nyt jäi todella paljon tärkeitä asioita ja ihmisiä mainitsematta, mutta palaan niihin seuraavissa blogikirjoituksissani. Nyt kirjoitin vasta omasta osuudestani.