sunnuntai 25. marraskuuta 2012

Näkymättömän oppimisen seitsemän tähteä Otavassa


Pekka Ihanainen ja John Moravec

Otavan opisto oli kutsunut paikalle John Moravec:in, toisen "Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la educación" -kirjan kirjoittajista. Tämän kirjan innoittamana on syntynyt jo monta juttua nimikkeellä "Näkymätön oppiminen".  Sometu:n Ning:stä löytyy Näkymättömän oppimisen ryhmä, Wikiopistosta löytyy paljon materiaalia Näkymättömään oppimiseen liittyen, Diigo-ryhmä sekä Wikispaces-sivusto. Tähän blogiin olen kirjoittanut asiaan liittyen jo aika monta blogikirjoitusta.

Pekka Ihanainen on tehnyt jo paljon yhteistyötä John Moravec:in kanssa myös näkymättömään oppimiseen liittyen. Hänen ja Johnin esityksiin Sometu:n 5-vuotisjuhlissa palaan seuraavassa blogikirjoituksessani. Me kolme muodostimme tilaisuudessa näkymättömän oppimisen työpajan.

Sometulainen on jo Knowmad

Innoittajana omaan esitykseeni toimi tämä Cristóbal Cobo:n Prezi-esitys. Cristóbal Cobo on toinen aiemmin mainitun "Aprendizaje Invisible..." -kirjan kirjoittajista. Olimme Pekka Ihanaisen kanssa sopineet aiemmin, että ottaisin vähän enemmän Cobo:n näkökulmaa esille tilaisuudessa.

Cobo:n esityksestä löytyy 6 voimaideaa. Lisäsin niihin yhden ja näin sain luvun seitsemän, joka samalla  symboloi Otavaa. Vertaillessani John Moravec:in esille tuomia knowmad-ominaisuuksia, joita myös Cristóbal Cobo käyttää kuvaamaan niitä ominaisuuksia, joita tulevaisuudessa tarvitaan, huomasin, että nämä ominaisuudet kuvaavat varsin hyvin myös Sometu-verkoston monia jäseniä. Tässä nämä ominaisuudet:
 1. Knowmad ei ole rajoittunut johonkin johonkin tiettyyn ikään.
 2. Knowmad on luova, innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut.
 3. Hän käyttää ja tuottaa tietoa eri yhteyksissä. Hän ei ole vain tiedon kuluttaja vaan myös tuottaja (myös kollektiivisesti).
 4. Knowmad on kekseliäs, intuitiivinen ja kykenevä tuottamaan ideoita.
 5. Hän pystyy luomaan sosiaalisesti rakennettua ymmärrystä.
 6. Knowmad ei vain etsi pääsyä tiedon lähteille, vaan myös yrittää käyttää sitä avoimesti ja vapaasti (vapaat ja avoimet oppimisen resurssit).
 7. Knowmad on verkostojen luoja, joka on aina yhdistämässä ihmisiä, ideoita, järjestöjä, jne...
 8. Hän tuntee ja hänellä on kyky käyttää työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.
 9. Knowmad on digitaalisesti lukutaitoinen. Hän ymmärtää miten ja miksi digitaaliset teknologiat toimivat.
 10. Knowmad on kykenevä ratkaisemaan tuntemattomia ongelmia eri konteksteissa.
 11. Knowmad osaa jakaa tietoa ja tietämystä (ilman maantieteellisiä rajoja).
 12. Hän on mukautuvainen eri yhteyksiin ja ympäristöihin.
 13. Hän on tietoinen vapaan tiedonsaannin arvosta.
 14. Hän on tarkka tiedon yhteyksien ja sovellettavuuden suhteen.
 15. Knowmad on kykenevä poisoppimaan nopeasti sekä yhdistämään uusia ideoita.
 16. Knowmad on kykenevä luomaan horisontaaleja osaamisverkostoja.
 17. Hänelle on tyypillistä jatkuva ja koko elämän kestävä oppiminen (sekä formaali että informaali).
 18. Knowmad tekee jatkuvasti kokeita TVT:llä (yhteistoiminnallisesti).
 19. Knowmad ei pelkää epäonnistumista.
Lähde: Näkymätön oppiminen/Knowmad

Kun kysyin paikalla olevilta sometulaisilta, kuinka moni tunnistaa itsensä näissä ominaisuuksissa lähes kaikki kädet nousivat ylös. Sen jälkeen kysyin, kuinka hyvin koulu vastaa näihin tavotteisiin. Tästä juuri on kysymys näkymättömässä oppimisessa.

Näkymättömän oppimisen seitsemän tähteä

Knowmad -ominaisuudet voivat hyvin kuvata niitä ominaisuuksia, joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Nämä ominaisuudet ovat todella tärkeitä jo tämän hetken tietoyhteiskunnassa. Miten näitä ominaisuuksia voitaisiin kehittää? Esityksessäni yritin lähestyä tätä kysymystä interaktiivisesti näkymättömän oppimisen ideoihin hyvin sopivalla Do it yourself -periaatteella.

Nämä seitsemän tähteä kuvaavat seitsemää ideaa/ominaisuutta/taitoa, joita kehittämällä lähestytään Knowmad-ominaisuuksia. Samalla ne ovat seitsemän tehtävää, joilla näitä ominaisuuksia voi harjoitella. Paikalla olleet sometulaiset kokeilivat jo näitä tehtäviä, mutta aikaa oli selvästi aivan liian vähän. Tehtävät ovat kuitenkin avoimia ajasta ja paikasta riippumattomia, joten ne voi tehdä koska vain. Esimerkiksi juuri nyt :-)

Alkuperäisessä esityksessä tehtävään toivat lisää haastavuutta  QR-koodit tehtäväsivujen linkkeinä.

1. Luovuus

Tehtävä:

Tehtävänä on luoda mielessä uusi idea, ajatus tai jotain muuta, joka täyttää alla olevan määrittelyn. Tulos merkitään muistiin halutulla tavalla.
Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä (assosiaatioita), kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista.
Luovan ihmisen tuntomerkkeinä on pidetty muiden muassa seuraavia ominaisuuksia: elämän tarjoamien mahdollisuuksien maksimointi, joustavuus ja ennakkoluulottomuus, riskinottokyky, vapauden etsiminen ja rajojen rikkominen. Myös kokeileminen, ilmaisukyky, omaperäisyys, verbaalinen sujuvuus, hyvä mielikuvitus, estetiikan taju, kyky ajatella vertauskuvin, reflektio eli oman toiminnan pohtiminen, vastuullisuus, itsekuri, joustavuus päätöksenteossa, itsenäinen arvostelukyky, kyky käsitellä uusia asioita ja taito löytää järjestys kaaoksesta ovat luovuuden tuntomerkkejä.
Lähde: Wikipedia: Luovuus

2. KokeileminenTehtävä:

Kokeile edellisen tähden ideaa tms. jollain sellaisella tavalla, jota et ole ennen kokeillut. Jos se ei ole mahdollista, luo uusi idea. Jos mahdollista, tallenna tuotos. Sen ei tarvitse olla valmis.

3. Yhteistyö


Tekijä: Harald Kreutzer Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton

Tehtävä:

Etsi ympäriltäsi tai verkosta kaksi ihmistä, jotka haluavat luoda ryhmän kanssasi. Keksikää ryhmällenne nimi.

4. Infonomia


Tekijä: Vostok-ice-core-petit.png: NOAA derivative work: Autopilot (talk)

Tehtävä:

Etsikää yhdessä luoviin ideoihinne liittyvää relevanttia informaatiota ja arvioikaa sitä. Kirjatkaa sopimallanne tavalla.
Tehtävä:

Älkää antako periksi vaan tehkää tehtävä valmiiksi niin pitkälle, kuin se on tässä yhteydessä mahdollista!

6. Poisoppiminen

Tehtävä:

Tapahtuiko tähän mennessä poisoppimista alla olevan määritelmän mukaisesti? Kirjatkaa ylös kokemukset haluamallanne tavalla.
Poisoppiminen tarkoittaa konstruktivistisen teorian mukaista vanhan tiedon poistamista uuden tiedon tieltä. Kaikilla oppijoilla on olemassaolevia ennakkokäsityksiä mistä tahansa opittavasta aiheesta. Jotta opiskelun jälkeen uusi, tarkempi ja monimutkaisempi ymmärrys todella tulisi käyttöön, on vanha, väärä tai yksinkertaistava ymmärrys poisopittava. Puhutaan myös käsitteellisestä muutoksesta, jossa olemassaoleva käsite muutetaan opitun uuden tiedon mukaiseksi (akkommodaatio), sekä siirtovaikutuksesta, eli opitun uuden tiedon siirtymisestä käytäntöön.
Lähde: Wikipedia: Poisoppiminen

7. Jakaminen 


Sharing is Caring
Tekijä:  krissen Kristian Niemi Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)


Tehtävä:

Olemme saapuneet perille ja on aika jakaa saavutukset koko maailman kanssa. Yhdessä teemme paremman ja rajattoman maailman, jossa kaikki olemme veljiä ja siskoja. Näkymätön oppiminen on muuttunut näkyväksi!

Viimeinen tehtävä: Tehdään jakaminen Wikiopistoon, jossa kaikki pääsevät nauttimaan tuloksista. Samasta paikasta löytyvät myös linkit kaikkiin tehtäviin.

Lopuksi

Toivon, että viette tuloksia Wikiopistoon tälle sivulle "Tulokset"-otsikon alle. Sieltä ne ovat helposti löydettävissä ja olemme yhdessä rakentamassa tulevaisuuden Suomea ja maailmaa.

Pauliina Mäkelä ehti ensimmäisenä vastaamaan Iisakki poikansa (6 v) kanssa, vaikka he osallistuivatkin virtuaalisesti. Myös muiden ryhmien vastauksia löytyy edellä mainitulta Wikiopiston sivulta. Edelleen voi vastata :-)

Ohjelman päättymisen jälkeen palasimme Otavan opistolle ja keskustelu jatkui intensiivisenä. Miesten saunassa oli todella kiihkeä keskustelu. John Moravec oli ensimmäistä kertaa saunassa ja meikäläinen jäi toiseksi saunomisessa. 

Nyt jäi todella paljon tärkeitä asioita ja ihmisiä mainitsematta, mutta palaan niihin seuraavissa blogikirjoituksissani. Nyt kirjoitin vasta omasta osuudestani.

sunnuntai 20. toukokuuta 2012

SomeTime KISS 2012 - TUNNE TAHTO TOIMINTA TIETO TAITO
Osallistuin toista kertaa SomeTime -tapahtumaan. Edellisessä SomeTime2011 -tapahtumassa meni kaksi päivää flow-tilassa. Tällä kertaa tunne, tahto, toiminta, tieto ja taito yhdistyivät onnellisessa yhteisöllisessä somesukukokouksessa Briim Center:ssä (Eteläesplanadi 20, 00100 Helsinki). Paikka oli oivallinen tai pitäisikö sanoa aivollinen tälle uskomattoman hienolle tapahtumalle. Luovaa energiaa oli tajuton määrä liikenteessä ja koko päivä sujui ideoiden, oivallusten, kriittisen ajattelun ja visioiden salamoinnissa.

TUNNE


Kuvaajat kohtaavat. Kameran takana Pauliina Mäkelä.

Heti ovesta sisään astuessani pääsin sisälle lämpimään SomeTime -ilmapiiriin. Pauliina Mäkelä osana vastaanottoryhmää antoi halauksia ja toivotti tervetulleeksi. Eteneminen tilassa sujui todella hitaasti, sillä paikka oli täynnä somesukulaisia ja some-tyyliin keskustelu lähti heti käyntiin. 

Somesukulaiset tapaavat

Kävin äkkiä alakerrassa vaihtamassa ulkovaatteet pois ja laitoin taiteellisesta asetelmasta löytyvät sisäkengät jalkaan. Sitten äkkiä ylös niin, etten menettäisi sekuntiakaan tästä ainutkertaisen luovasta tapahtumasta. Aivokuntokeskuksen inspiroivat puitteet antoivat tapahtumalle vielä aivan omanlaistaan väriä.

TAHTO


Uskomaton voimainponnistus talkoohengessä

SOMETU-verkoston ihmisillä on aivan käsittämätön kyky luoda uusia ideoita ja kehittää niitä sekä voimakas tahtotila toteuttaa ne. Jo ennakkovalmisteluihin osallistui useita sometulaisia. Yksi upeista jo ennakkoon syntyineistä tuloksista on sometime.fi -web-sivusto.   Sivustoon kannattaa tutustua. Se on visuaalisesti todella upea ja sieltä löytyy monenlaista mielenkiintoista asiaa liittyen SomeTime -tapahtumaan ja sen valmisteluun. Yhdessä blogikirjoituksessa ei pääse kuin vähän raapaisemaan pintaa tapahtuman aktiviteeteista. Onneksi tilaisuutta dokumentoitiin monella tavalla samanaikaisesti monia eri sosiaalisen median välineitä hyväksi käyttäen. Hashtagit #sometime2012 ja #somebriim voivat auttaa materiaalin löytämisessä.  

KALAMALJA


Kalamalja

Pääsin ensimmäistä kertaa osallistumaan kalamaljaan. Olo oli todella kuin akvaariossa. Välillä sai katsoa kaloja ja välillä taas itsestä tuli kala. Todella toimiva keskustelun muoto! Saimme kuulla erilaisia ajatuksia erilaisista lähtökohdista, mutta tässä muodossa ne eivät jääneet irrallisiksi heitoiksi vaan olivat osa jatkuvasti muokkautuvaa kokonaisuutta. Oli innostuneita, kriittisiä, asiantuntevia, promotoivia ja syvällisiä puheenvuoroja. Puhujat vaihtuivat koko ajan keskiössä ja tilanne eli koko ajan hetkessä. 

TUNNE TAHTO TOIMINTA TIETO lisätään TAITO

Irmeli Aro (@connectirmeli) oivalsi laittaa seinälle neljä voimasanaa TUNNE TAHTO TOIMINTA TIETO. Useat puhujista tarttuivat näihin sanoihin ja Janne Ruohisto lisäsi niihin TAIDON, jonka Irmeli kävi Jannen puheen aikana ripustamassa (vrt. ylläolevaa kuvaa ensimmäiseen kuvaan blogissa).

Irmeli omassa puheenvuorossaan kiteytti hienosti kalamaljan ja SomeTime-tilaisuuden näihin sanoihin, jotka Oskari Niitamo heti tviittasi:

Eija Kalliala kuvaa kalamaljan tapahtumia perusteellisemmin oivaltavassa blogikirjoituksessaan: Kalamalja ja muuttuva koulu.

AKKUJEN LATAAMINEN


Anne Rongas inspiraation vallassa

Aika meni kuin siivillä, mutta energiaa kului ja täytyi ladata akut myös meiltä somenoideilta. Susanna Heikkinen oli tehnyt aivan mahtavan ennakkovalmistelun varaamalla meille paikkoja eri lähiravintoloista ja jopa tilaamalla valmiiksi ruokia. 

Itse päädyin menemään Teatterin grilliin mahtavassa porukassa. Keskustelu lähti käyntiin jo ennen kuin ehdimme istua alas ja nautimme sekä todella hyvästä ruoasta että ennen kaikkea inspiroivasta someseurasta. Anne Rongakselle tuli insipiraatio esitellessään iPad-appeja ja hän piirsi kuvan sometime2012 -tapahtumasta ja somesukulaisista. Tietysti hän jakoi sen heti Twitterissä:

Ruoka oli sekä herkullista että kauniisti aseteltua:Aika vain kului jotenkin käsittämättömän nopeasti, vaikka ruokailuun oli varattu kaksi tuntia ja pian meillä oli jo kiire takaisin.

TOIMINTA

Ruokailun jälkeen vuorossa olivat Open Space -sessiot ja workshopit. Olimme yhdessä Anne Rongaksen ja Irmeli Aron kanssa valmistelleet näkymättömän oppimisen työpajan

Alustuksena pidin pikaisesti lyhyen esityksen humanistisista taidoista ja knowmad -ideasta. Alla SlideShare-esitys alustuksesta:

Esityksen lopussa on QR-koodi, joka johdatti osallistujat tähän linkkiin. Sieltä löytyivät ohjeet ryhmille jne. Samalla se oli toiminut meille suunnitteluwikinä valmisteluvaiheessa. Se on osa isompaa Näkymätön oppiminen -sivustoa Wikiopistossa. 


QR-koodiarvoitusta ratkaisemassa

QR-idea tuntui tälläkin kertaa toimivan hienosti. Olin aikaisemmin soveltanut samaa ideaa Sometun Näkymättömässä pikkujoulussa. Tälläkin kertaa mobiililaitteet pääsivät kovaan käyttöön QR-koodiarvoituksen ratkaisemisessa.

TIETO


Ryhmät muodostuvat

Tällä kertaa tehtävänanto oli aikaisempaakin vapaampi. Ryhmät saivat muodostua vapaasti ja ne saivat myös valita tehtävänsä (tai paremminkin aiheensa) vapaasti. Ryhmillä oli valittavanaan neljä aihesisältöä ja yksi vapaamuotoinen (Heikki Hallantie toi siihen oman ideansa, joka odottaa tulevaa rakentamista).

Tietoa lähdettiin rakentamaan seuraaville sivustoille:

 1. Muuttuva koulu (idea nimeen tuli samannimisestä Anne Rongaksen perustamasta Ning-ryhmästä ja blogikirjoituksesta)
 2. Muuttuva luokkahuone
 3. Muuttuva oppisisältö (alunperin oppimateriaali) Tämä kohta jäi odottamaan tulevaisuuden rakentajia
 4. Muuttuva arviointi Tämä kohta jäi odottamaan tulevaisuuden rakentajia
 5. Minkälainen on uuden koulun palautejärjestelmä (Heikki Hallantien oivallus) Myös tämä kohta jäi odottamaan tulevaisuuden rakentajia


Ryhmä rakentamassa tulevaisuuden koulua


Millainen on tulevaisuuden koulu?

Molemmat syntyneet ryhmät valitsivat Muuttuva koulu -aiheen. Tauon jälkeen keskustelimme vapaamassa muodossa myös muuttuvasta luokkahuoneesta ja monista muista oppimisen muuttumiseen liittyvästä aiheesta. 

TAITO


Irmeli Aro ja Anne Rongas - taidokkaat ja syvälliset

Irmeli Aro ja Anne Rongas pitivät jatkuvasti yhteyttä verkostoihin ja inspiroivat ryhmiä Näkymättömän oppimisen workshopissa. Hashtaginä toimi #avoinvisio. Kun syvällinen luova ajattelu ja näkemys yhdistetään taitoihin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa innovatiivisesti, syntyy tunnetta, tahtoa, toimintaa, tietoa ja taitoa, jotka muuttavat toimintakulttuureita ja todellisuutta vastaaman tulevaisuuden haasteisiin.

Prosessi ei jää tähän vaan se jatkuu AVO-hankkeen ja SOME-verkoston Qelluntaissa ja Open Knowledge -festivaaleilla Helsingissä 17. - 22.9.2012. 

LopuksiTässä blogissa on kerrottu vain pieni osa siitä kaikesta, mitä SomeTime KISS 2012 -tapahtuman aikana tapahtui. Verkosta löytyy onneksi materiaalia tapahtumaan liittyen. Mainitsen tässä muutamia: 


Tässä siis vain muutamia esimerkkejä. Haluan vielä lopuksi antaa erityiskiitoksen Jesse Soiniselle, joka mahdollisti monia asioita ja on jatkuva inspiraation lähde samoin kuin moni muu, joka nyt jäi mainitsematta. Odotan jo innolla ensi vuoden SomeTime -tapahtumaa. Sinne pitää osallistua!


lauantai 28. huhtikuuta 2012

ITK 2012 - Nyt pelittää mobiilisti tviitaten


Osallistuin toista kertaa Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssiin keskiviikkona 18.4., torstaina 19.4. ja perjantaina 20.4. Kannatti todella osallistua! Edellisellä kerralla koin myös pieniä pettymyksiä, mutta tällä kerralla oli niin paljon mielenkiintoista tarjottavaa, että ehdin vain osaan edes suunnittelemistani esityksistä ja workshopeista. Ihmisiä oli liikkeellä todella paljon ja siksi en myöskään mahtunut edes sisälle osaan esityksistä. 

Tällä kerralla tuntuivat kuumimpia aiheita olevan mobiilioppiminen, pelillisyys ja sosiaalinen media. Suurin muutos edelliseen kertaan verrattuna tuntui olevan suhtautuminen sosiaaliseen mediaan. Viimeksi sitä kyseenalaistettiin ja sen merkitystä jopa vähäteltiin. Nyt sosiaalinen media tuntuu olevan jo hyväksytty tosiasia myös koulutuksen piirissä, ja lähtökohtana olikin se, miten sitä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja samalla turvallisesti hyödyntää.


Matkatoimisto SoMe - Avoimesti jakaen ja opastaen

Somea Suomesta

Ensimmäinen päivä meni siivillä AVO-hankkeen, SOMETU-verkoston ja Suomen eOppimiskeskus ry:n "Matkatoimisto SoMe - Avoimesti jakaen ja opastaen" -workshopissa vetäjinään Pauliina Mäkelä ja Janne Ruohisto. Mukana oli mielenkiintoisia ihmisiä joka puolelta Suomea. Jälleen kerran oli mahdollisuus tavata monta sosiaalisesta mediasta tuttua ihmistä "livenä". Tunne on vieläkin ihmeellinen. Virtuaalinen todellisuus yhdistyy reaalitodellisuuteen...

Esittäytymiskierroksella käytettiin hyväksi ominaisuuksia ja/tai olotilaa kuvaavia kortteja, jotka olivat minulle tuttuja SOMETU:n "Näkymättömästä pikkujoulusta". Ne toimivat jälleen mainiosti inspiraation lähteenä ja olimme hetkessä lämpimässä yhteisöllisessä ilmapiirissä. 

Pauliina rakensi päivän ohjelman osallistujien ehdoilla. Saimme itse ehdottaa niitä asioita, jotka päivän aikana käsiteltäisiin. Esille nousivat mm. kuvapalvelut, Twitter ja LinkedIn. Ainakin minulle itselleni henkilökohtaisesti näillä ITK-päivillä Twitter nousi ehkä entistä tärkeämmäksi välineeksi. Siinä on yksinkertaisia, mutta samalla nerokkaita ratkaisuja, jotka ovat suurimmaksi osaksi kehittyneet käyttäjien ideoista. Yksi niistä on tietysti hashtag, joka on lainattu irc-kanavista Twitteriin. Se on sisältöä kuvaava avainsana, joka merkitään ristikkomerkillä (#). Avainsanan avulla löytää helposti tiettyyn aihepiiriin liittyvät tviitit. Esimerkiksi ITK 2012 -konferenssin hashtag oli #itk2012 ja "Matkatoimisto SoMe...:n" #itkworkshop243.

Käytin itse Twitteriä koko konferenssin ajan paitsi kommentoimiseen ja ajan tasalla pysymiseen, myös vuorovaikutteisena muistiinpanovälineenä konferenssissa. Oman workshoppimme aikana pystyin seuraamaan, mitä muissa workshopeissa tapahtui ja samalla myös toimimaan välittäjänä verkossa ITK-päiviä seuraaville.

Workshopin aikana syntyi myös hieno idea Twitterin käyttämisestä: huoltoyhtiölle oma hashtag ja kaikki pyynnöt Twitterin kautta näkyviin. Tämäkin idea sopii hyvin @jpruohisto :n lainaukseen Heikki Hallantien sosiaalisen median määritelmästä: "anna enemmän kuin otat, saat enemmän kuin annat". 

Koko workshopin ajan jaoimme myös toisillemme mielenkiintoisia linkkejä keskusteluissa käsiteltyjen asioiden taustamateriaaleihin ja mielenkiintoisiin lähteisiin. Tässä muutamia esimerkkejä:


Suomalaisen firman sovellus iPad:lle kitaran soiton oppimiseen @jpruohisto :lta: http://www.ovelin.com/

Tärkeä linkki suomalaiseen hashtag-kirjastoon: http://bit.ly/htag-fi

Yksi tärkeä ongelma, joka myös sai paljon keskustelua aikaan workshopissa, on sosiaalisen median jalkauttaminen perusopetukseen. Ongelmia on monia: ikärajat, kaupalliset toimijat, tietoturva, tekijänoikeudet, eri maiden lainsäädännöt jne. 

Pauliina jakoi linkin luonnokseen huoltajan käyttölupalomakkeesta, jolla huoltaja voisi antaa luvan jonkin tietyn palvelun käyttämiseen oppilaalla: 

Janne Ruohisto kiteytti hienosti sosiaalisen median toimintalogiikan, joka on auttamista, jakamista, vuorovaikutusta ja vastavuoroisuutta. Eivätkö nuo toimisi erinomaisesti tavoitteiksi myös tulevaisuuden koulutusta suunniteltaessa? 


Ville Venäläinen

Pedagogiikka on mahdollisuuksia täynnä: sosiaalinen media oppimisen välineeksi

Ville Venäläinen esitti "Pedagogiikka on mahdollisuuksia täynnä: pelit ja sosiaalinen media oppimisen välineiksi" -esityksessä kaksi mielenkiintoista diaa muutoksessa suhtautumisessa sosiaalisen mediaan ITK-päivillä

ITK 2009 ohjelmaa

ITK 2009 -päivillä sosiaalinen media mainitaan kyllä ohjelmassa, mutta se on vain yksi sivujuonne. 

ITK 2012 tagipilvi

Ville Venäläinen sanoikin, että ITK 2012 -päivillä se on muuttunut keskeisimmäksi asiaksi, joka hyvin heijastuu tästä tagipilvestä. Muutos heijastaa koko yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta. Ville Venäläinen antoikin kuvaavan esimerkin siitä, että jos puhumme postista, tarkoitamme nykyään sähköpostia, emme paperista postista.

Sosiaalinen media on Internetin ohella vaikuttanut myös järisyttävällä tavalla oppimiseen. Ville Venäläinen otti tästä esimerkiksi Khan Academy:n. Siinä YouTube -videoita hyväksi käyttämällä mahdollistetaan opiskelu omaan tahtiin. Ville Venäläinen jätti tietoisesti käyttämättä Flipped Classroom (käänteinen luokkahuone) -käsitettä, vaikka selostikin sen periaatteiden mukaista tilannetta, jossa perinteinen luokkahuone käänetään päälaelleen. Hän ei halunnut leimata oppimisessa tapahtuvaa muutosta jonkin tietyn käsitteen alle, sillä muutosta tapahtuu niin monessa asiassa yhtä aikaa, että yksi käsite heijastaisi vain osaa tästä suuresta muutoksesta.

Opetus on todella muutoksen tilassa. Tällä hetkellä on 15 hanketta menossa perusopetuksesta lukioon: lukio 3.0 nyt, tomut, kulkuri, tieto haltuun... jne. Ville Venäläinen kertoi myös, että Minna Haavisto on tuottamassa omista kokemuksistaan "Meidän koulu" -hankkeesta kirjan.

Ville Venäläinen kertoi, että oppimisen tulevaisuutta on tutkittu Delfoi -metodia hyväksi käyttäen. Sosiaalinen media tulee mullistamaan oppimisen. Sosiaalinen media on Ville Venäläisen mukaan toistaiseksi vielä enemmän naisten juttu. Sitä käytetään opetuksessa eniten äidinkielessä ja reaaliaineissa. Yleisimmin käytössä ovat Wikispaces, Google-tuotteet, SlideShare ja Prezi, joka on lyömässä läpi.

Sosiaalinen media on siis lyömässä läpi opetuksen kentällä. Haasteina kehitykselle ovat laitteet ja verkkojen toiminta. Pahin este on kuitenkin ajan puute. Sosiaaliselle medialle tulisikin rajata aikaa.

Nyt pelittää! Oppimisen vallankumous käytännössä


Nyt pelittää! ITK 2012

Nyt pelittää! oli kyllä yksi uskomattomimmista kokemuksista, joissa olen ollut mukana. Pääsin mukaan jo suunnitteluvaiheessa, joka jo sinällään edusti tulevaisuuden oppimisprosessia. Lupauduin mukaan 2. lokakuuta Sometu-verkoston ITK12 valmistelu-ryhmän Ning-sivuilla. Anne Rongas ja Ville Venäläinen olivat yhdessä saaneet idean pelistä 30.9. ja jo 1.10. Anne pisti sivun pystyyn kehittämisen alkamiseksi. 

Ryhmä alkoi muodostua nopeasti. Kaikki toiminta hakukaavakkeista ja pelin suunnittelemisesta lähtien toteuttamiseen asti tehtiin yhteistoiminnallisesti sosiaalisen median välineitä hyväksi käyttäen. Mukana suunnittelemassa ja/tai toteuttamassa olivat mm. Tarmo Toikkanen, Ville Venäläinen, Anne Rongas, Pauliina Mäkelä, Matti Karmaa, Mauri Laakso, Heidi-Tuulia Eklund ja monta muuta tärkeää tekijää Sometu-verkostosta ja muista ystävistä.

Viimeisen illan puristus


Vielä peliä edeltävänä iltana olimme täydessä työn touhussa valmistamassa pelivälineitä kuntoon seuraavaa päivää varten. Myös säännöt muokkautuivat vielä viimeisen illan aikana. Tehtävä ei tulisi olemaan helppo ja lisäksi dramaattiset muutokset pelin aikana tulisivat vielä vaikeuttamaan pelaajien työtä. Hashtagina tulisi toimimaan #ITKpeli. Minun tehtäväkseni tuli toimia Twitterin kautta sekä tiedottajana että peliin vihjeitä antavana toimijana.

Olin edellisenä iltana ollut vähän huolissani aikataulussa pysymisestä, mutta yhteisömme toimi jälleen kuin partaterä ja saimme pelin lähtemään käyntiin aikataulussa ja pian pääsimme jopa sitä edelle.

Peli käynnistyy


Pelaajat jakautuivat pöytiin 6 henkilön ryhmiin. Huomasin pöydän numero 13 jääneen tyhjäksi... olisiko taikauskolla ollut osuutta asiaan? 

Joukkueita oli noin 14. Ne edustivat kouluja (oppilaitoksia) ja niiden tehtävä oli luoda tarinaa ja selvitä erinäisistä tehtävistä ja vastoinkäymisistä. 

Nyt pelittää! -ohjeet

Joukkueet olivat saaneet ylläolevat ohjeet ja loppu olisikin sitten joukkueiden luovuuden, yhteistyökyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen varassa. Yksi joukkueista keksi aika pian lähteä vakoilemaan muita. Mobiililaitteet olivat myös heti aktiivikäytössä. Jokin joukkueista keksi myös lähteä varkaisiin...

QR-koodeilla onneen tai onnettomuuteen


Sitten ensimmäiset QR-koodeilla varustetut palikat lähtivät liikenteeseen. Pöydissä puhuttiin älyn ryhtyneen parveilemaan. Ensimmäinen satelliittikoulu perustettiin ja pian sen jälkeen Laki7 -joukkue jo perusti bloginsa (tämä saattoi olla enne lopputuloksesta).

QR-koodien ongelmien ratkaisujen luovutus Pauliinalle

QR-koodien kautta pääsi käsiksi kysymyksiin. Jos vastasi oikein, sai lisäpalikoita, jotka saattoivat olla hyviä tai myös huonoja. Tehtävässä vaadittiin siis myös riskin ottoa. Huomasin ilokseni, että yksi joukkue tiesi knowmad:in, niitähän tässä rakennettiin.

Osa joukkueista ei ollut ilmeisesti ymmärtänyt tiedottamisen tärkeyttä pelissä ja se saattoi vaikuttaa loppusijoittumiseen. Pelijohtaja Mauri Laaksolta saattoi käydä kysymyssä peliteknisiä neuvoja ja vihjeitä.

Ensimmäinen draama


Musiikki katkaisi pelin ja sen jälkeen seurasi ensimmäinen draamallinen elementti. Taloustilanne kääntyi huonoksi, jonka seurauksena leikattiin 10 % valtionavustuksista yleisopetuksessa. Apua! Toivottavasti tämä ei tule toteutumaan reaalielämässä. Heidi-Tuulia Eklundin upeat musiikki- ja ääniefektit, Ville Venäläisen upeat ja uskomattoman realistiset draamaesitykset ja valot saivat draamoihin syvyyttä ja vaikuttavuutta sekä toden tuntua.

Joukkueet jatkoivat kuitenkin pelaamista hymyissä suin. Huomasimme myös joukkueiden tason olevan kovan kuin suomalaisen perusopetuksen. Koko ajan sateli oikeita vastauksia. Joukkueet olivat huomanneet myös yhteistyön voiman. Yksi joukkue ryhtyi laulamaan... Joukkueet tuntuivat olevan todella motivoituneita ja vastauksia alettiin tuomaan juosten.

Apua! Hometta kouluissa!


Elävä musiikki katkaisi jälleen pelin ja seurasi seuraava draama. Hometta kouluissa... Jouduttiin lopettamaan kouluja. Lopetetuista kouluista henkilökunnan piti lähteä etsimään töitä muista kouluista. Tässä vaiheessa yksi motivoituneimmista kouluista (joukkue 5) sai tarpeekseen heidän koulunsa lopetettiin ja he päättivät siirtyä yksityiselle puolelle. Onneksi peliin liittyi mukaan uusia pelaajia.

Sami Voutilaisen avulla peliä saattoi seurata verkossa reaaliaikaisesti. Pelaajat voisivat myös  toimia yhteistyössä verkossa olevien apuvoimien kanssa. 

Kiinalainen innovaatio


Elävä musiikki katkaisi viimeistä kertaa pelin ja seuraavana draamana olikin viimein jotain positiivista: kiinalaiset olivat keksineet innovaation, joka voisi pelastaa koulun ja maailman. Joukkueiden tehtävänä oli musiikin aikana (3 min) keksiä, mikä innovaatio oli kyseessä.

Seurasi viimeinen pelisetti ja jännitys alkoi tiivistyä...

Lopetussessio


Lopetussession parikeskustelut

Pelin lopetussessio tehtiin Anne Rongaksen johdolla. Roolista on tärkeä päästä irti pelin jälkeen. Purkaminen tehtiin parikeskusteluin. Aikaa oli kaksi minuuttia ja sitten siirrytiin seuraavaan keskustelukumppaniin. Kuulin sivusta syvällistä analyysiä pelistä. Mikä toimi, minkä olisi voinut tehdä paremmin.

Joukkueiden upeita tuotoksiaJoukkue 2: http://futurolla-koulu.blogspot.com/  Futurolla-koulun blogi ja YouTube-video upotettuna

Joukkue 3: Kolmen sukupolven globaalin oppimisyhteisön monipuolinen tuotanto https://docs.google.com/document/d/1F-tH62ulrG801AmSxx_4OwlZkGJiHDl8fm5wlUs5Kl4/edit

Joukkue 4: Sami-koulun riemukkaan hauska blogi, jolle naurettiin vedet silmissä http://itkpeli.blogspot.com/ 


Joukkue 7: Laki7 -joukkueen tuotoksia ei voi kuin ihailla http://lakiseven.wordpress.com/  Täältä löytyy kaikkea...

Joukkue 9: Topokki-koulu on TYYTYVÄISTEN OPPILAIDEN JA PÄTEVIEN OPETTAJIEN KOULU http://osaamo.blogspot.com/ 

Joukkue 10: Hyvä audioboo-selostus… tämä joukkue osasi tehdä yhteistyötä koulujen välillä http://audioboo.fm/boos/762825-meetings-are-evilboo7 oli onnennumero


Teimme Tarmo Toikkasen kanssa töitä puolille yötä arvioiden joukkueiden tuloksia eri kategorioissa. Valitettavasti emme ehkä löytäneet ihan kaikkia lopputuloksia. Jos jotain jäi löytymättä, voi kommentteihin laittaa tietoa tuotoksista. Joka tapauksessa tulokset olivat vaikuttavia. Luulen, että tämä oli meille kaikille mahtava oppimiskokemus ja elämys.

Voittajat kategorioittain


Joukkue 7 Laki7 -joukkue ratkaisi eniten QR-koodeja (kahdeksan)

Joukkue 10 Tällä joukkueella oli eniten palikoita rakennelmassa (19)

Joukkue 9 Topokki-koululla oli paras loogisuus rakennelman palikoissa

Joukkueilla 4 ja 9 oli uskottavimmat tarinat

Joukkue 4 Sami-joukkueella (joukkue 4) oli paras tiedotus

Kokonaiskilpailun voittaja


Joukkue 7 oli Sometun Nyt pelittää! -tapahtuman voittaja. Tässä linkki Pauliina Mäkelän kuvaan voittajista: http://pic.twitter.com/KNv2mC0s 

Lopuksi

Kyllä oli mahtava konferenssi! Tässä blogikirjoituksessa ehdin raapaista vain hiukan pintaa siitä kaikesta, mitä ehdin konferenssissa kokea. Onneksi monia tilaisuuksia tallennettiin niin, että niihin voi palata vielä myöhemmin. 

Tässä lisää näkökulmia ITK 2012 -konferenssiin: