lauantai 28. huhtikuuta 2012

ITK 2012 - Nyt pelittää mobiilisti tviitaten


Osallistuin toista kertaa Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssiin keskiviikkona 18.4., torstaina 19.4. ja perjantaina 20.4. Kannatti todella osallistua! Edellisellä kerralla koin myös pieniä pettymyksiä, mutta tällä kerralla oli niin paljon mielenkiintoista tarjottavaa, että ehdin vain osaan edes suunnittelemistani esityksistä ja workshopeista. Ihmisiä oli liikkeellä todella paljon ja siksi en myöskään mahtunut edes sisälle osaan esityksistä. 

Tällä kerralla tuntuivat kuumimpia aiheita olevan mobiilioppiminen, pelillisyys ja sosiaalinen media. Suurin muutos edelliseen kertaan verrattuna tuntui olevan suhtautuminen sosiaaliseen mediaan. Viimeksi sitä kyseenalaistettiin ja sen merkitystä jopa vähäteltiin. Nyt sosiaalinen media tuntuu olevan jo hyväksytty tosiasia myös koulutuksen piirissä, ja lähtökohtana olikin se, miten sitä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja samalla turvallisesti hyödyntää.


Matkatoimisto SoMe - Avoimesti jakaen ja opastaen

Somea Suomesta

Ensimmäinen päivä meni siivillä AVO-hankkeen, SOMETU-verkoston ja Suomen eOppimiskeskus ry:n "Matkatoimisto SoMe - Avoimesti jakaen ja opastaen" -workshopissa vetäjinään Pauliina Mäkelä ja Janne Ruohisto. Mukana oli mielenkiintoisia ihmisiä joka puolelta Suomea. Jälleen kerran oli mahdollisuus tavata monta sosiaalisesta mediasta tuttua ihmistä "livenä". Tunne on vieläkin ihmeellinen. Virtuaalinen todellisuus yhdistyy reaalitodellisuuteen...

Esittäytymiskierroksella käytettiin hyväksi ominaisuuksia ja/tai olotilaa kuvaavia kortteja, jotka olivat minulle tuttuja SOMETU:n "Näkymättömästä pikkujoulusta". Ne toimivat jälleen mainiosti inspiraation lähteenä ja olimme hetkessä lämpimässä yhteisöllisessä ilmapiirissä. 

Pauliina rakensi päivän ohjelman osallistujien ehdoilla. Saimme itse ehdottaa niitä asioita, jotka päivän aikana käsiteltäisiin. Esille nousivat mm. kuvapalvelut, Twitter ja LinkedIn. Ainakin minulle itselleni henkilökohtaisesti näillä ITK-päivillä Twitter nousi ehkä entistä tärkeämmäksi välineeksi. Siinä on yksinkertaisia, mutta samalla nerokkaita ratkaisuja, jotka ovat suurimmaksi osaksi kehittyneet käyttäjien ideoista. Yksi niistä on tietysti hashtag, joka on lainattu irc-kanavista Twitteriin. Se on sisältöä kuvaava avainsana, joka merkitään ristikkomerkillä (#). Avainsanan avulla löytää helposti tiettyyn aihepiiriin liittyvät tviitit. Esimerkiksi ITK 2012 -konferenssin hashtag oli #itk2012 ja "Matkatoimisto SoMe...:n" #itkworkshop243.

Käytin itse Twitteriä koko konferenssin ajan paitsi kommentoimiseen ja ajan tasalla pysymiseen, myös vuorovaikutteisena muistiinpanovälineenä konferenssissa. Oman workshoppimme aikana pystyin seuraamaan, mitä muissa workshopeissa tapahtui ja samalla myös toimimaan välittäjänä verkossa ITK-päiviä seuraaville.

Workshopin aikana syntyi myös hieno idea Twitterin käyttämisestä: huoltoyhtiölle oma hashtag ja kaikki pyynnöt Twitterin kautta näkyviin. Tämäkin idea sopii hyvin @jpruohisto :n lainaukseen Heikki Hallantien sosiaalisen median määritelmästä: "anna enemmän kuin otat, saat enemmän kuin annat". 

Koko workshopin ajan jaoimme myös toisillemme mielenkiintoisia linkkejä keskusteluissa käsiteltyjen asioiden taustamateriaaleihin ja mielenkiintoisiin lähteisiin. Tässä muutamia esimerkkejä:


Suomalaisen firman sovellus iPad:lle kitaran soiton oppimiseen @jpruohisto :lta: http://www.ovelin.com/

Tärkeä linkki suomalaiseen hashtag-kirjastoon: http://bit.ly/htag-fi

Yksi tärkeä ongelma, joka myös sai paljon keskustelua aikaan workshopissa, on sosiaalisen median jalkauttaminen perusopetukseen. Ongelmia on monia: ikärajat, kaupalliset toimijat, tietoturva, tekijänoikeudet, eri maiden lainsäädännöt jne. 

Pauliina jakoi linkin luonnokseen huoltajan käyttölupalomakkeesta, jolla huoltaja voisi antaa luvan jonkin tietyn palvelun käyttämiseen oppilaalla: 

Janne Ruohisto kiteytti hienosti sosiaalisen median toimintalogiikan, joka on auttamista, jakamista, vuorovaikutusta ja vastavuoroisuutta. Eivätkö nuo toimisi erinomaisesti tavoitteiksi myös tulevaisuuden koulutusta suunniteltaessa? 


Ville Venäläinen

Pedagogiikka on mahdollisuuksia täynnä: sosiaalinen media oppimisen välineeksi

Ville Venäläinen esitti "Pedagogiikka on mahdollisuuksia täynnä: pelit ja sosiaalinen media oppimisen välineiksi" -esityksessä kaksi mielenkiintoista diaa muutoksessa suhtautumisessa sosiaalisen mediaan ITK-päivillä

ITK 2009 ohjelmaa

ITK 2009 -päivillä sosiaalinen media mainitaan kyllä ohjelmassa, mutta se on vain yksi sivujuonne. 

ITK 2012 tagipilvi

Ville Venäläinen sanoikin, että ITK 2012 -päivillä se on muuttunut keskeisimmäksi asiaksi, joka hyvin heijastuu tästä tagipilvestä. Muutos heijastaa koko yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta. Ville Venäläinen antoikin kuvaavan esimerkin siitä, että jos puhumme postista, tarkoitamme nykyään sähköpostia, emme paperista postista.

Sosiaalinen media on Internetin ohella vaikuttanut myös järisyttävällä tavalla oppimiseen. Ville Venäläinen otti tästä esimerkiksi Khan Academy:n. Siinä YouTube -videoita hyväksi käyttämällä mahdollistetaan opiskelu omaan tahtiin. Ville Venäläinen jätti tietoisesti käyttämättä Flipped Classroom (käänteinen luokkahuone) -käsitettä, vaikka selostikin sen periaatteiden mukaista tilannetta, jossa perinteinen luokkahuone käänetään päälaelleen. Hän ei halunnut leimata oppimisessa tapahtuvaa muutosta jonkin tietyn käsitteen alle, sillä muutosta tapahtuu niin monessa asiassa yhtä aikaa, että yksi käsite heijastaisi vain osaa tästä suuresta muutoksesta.

Opetus on todella muutoksen tilassa. Tällä hetkellä on 15 hanketta menossa perusopetuksesta lukioon: lukio 3.0 nyt, tomut, kulkuri, tieto haltuun... jne. Ville Venäläinen kertoi myös, että Minna Haavisto on tuottamassa omista kokemuksistaan "Meidän koulu" -hankkeesta kirjan.

Ville Venäläinen kertoi, että oppimisen tulevaisuutta on tutkittu Delfoi -metodia hyväksi käyttäen. Sosiaalinen media tulee mullistamaan oppimisen. Sosiaalinen media on Ville Venäläisen mukaan toistaiseksi vielä enemmän naisten juttu. Sitä käytetään opetuksessa eniten äidinkielessä ja reaaliaineissa. Yleisimmin käytössä ovat Wikispaces, Google-tuotteet, SlideShare ja Prezi, joka on lyömässä läpi.

Sosiaalinen media on siis lyömässä läpi opetuksen kentällä. Haasteina kehitykselle ovat laitteet ja verkkojen toiminta. Pahin este on kuitenkin ajan puute. Sosiaaliselle medialle tulisikin rajata aikaa.

Nyt pelittää! Oppimisen vallankumous käytännössä


Nyt pelittää! ITK 2012

Nyt pelittää! oli kyllä yksi uskomattomimmista kokemuksista, joissa olen ollut mukana. Pääsin mukaan jo suunnitteluvaiheessa, joka jo sinällään edusti tulevaisuuden oppimisprosessia. Lupauduin mukaan 2. lokakuuta Sometu-verkoston ITK12 valmistelu-ryhmän Ning-sivuilla. Anne Rongas ja Ville Venäläinen olivat yhdessä saaneet idean pelistä 30.9. ja jo 1.10. Anne pisti sivun pystyyn kehittämisen alkamiseksi. 

Ryhmä alkoi muodostua nopeasti. Kaikki toiminta hakukaavakkeista ja pelin suunnittelemisesta lähtien toteuttamiseen asti tehtiin yhteistoiminnallisesti sosiaalisen median välineitä hyväksi käyttäen. Mukana suunnittelemassa ja/tai toteuttamassa olivat mm. Tarmo Toikkanen, Ville Venäläinen, Anne Rongas, Pauliina Mäkelä, Matti Karmaa, Mauri Laakso, Heidi-Tuulia Eklund ja monta muuta tärkeää tekijää Sometu-verkostosta ja muista ystävistä.

Viimeisen illan puristus


Vielä peliä edeltävänä iltana olimme täydessä työn touhussa valmistamassa pelivälineitä kuntoon seuraavaa päivää varten. Myös säännöt muokkautuivat vielä viimeisen illan aikana. Tehtävä ei tulisi olemaan helppo ja lisäksi dramaattiset muutokset pelin aikana tulisivat vielä vaikeuttamaan pelaajien työtä. Hashtagina tulisi toimimaan #ITKpeli. Minun tehtäväkseni tuli toimia Twitterin kautta sekä tiedottajana että peliin vihjeitä antavana toimijana.

Olin edellisenä iltana ollut vähän huolissani aikataulussa pysymisestä, mutta yhteisömme toimi jälleen kuin partaterä ja saimme pelin lähtemään käyntiin aikataulussa ja pian pääsimme jopa sitä edelle.

Peli käynnistyy


Pelaajat jakautuivat pöytiin 6 henkilön ryhmiin. Huomasin pöydän numero 13 jääneen tyhjäksi... olisiko taikauskolla ollut osuutta asiaan? 

Joukkueita oli noin 14. Ne edustivat kouluja (oppilaitoksia) ja niiden tehtävä oli luoda tarinaa ja selvitä erinäisistä tehtävistä ja vastoinkäymisistä. 

Nyt pelittää! -ohjeet

Joukkueet olivat saaneet ylläolevat ohjeet ja loppu olisikin sitten joukkueiden luovuuden, yhteistyökyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen varassa. Yksi joukkueista keksi aika pian lähteä vakoilemaan muita. Mobiililaitteet olivat myös heti aktiivikäytössä. Jokin joukkueista keksi myös lähteä varkaisiin...

QR-koodeilla onneen tai onnettomuuteen


Sitten ensimmäiset QR-koodeilla varustetut palikat lähtivät liikenteeseen. Pöydissä puhuttiin älyn ryhtyneen parveilemaan. Ensimmäinen satelliittikoulu perustettiin ja pian sen jälkeen Laki7 -joukkue jo perusti bloginsa (tämä saattoi olla enne lopputuloksesta).

QR-koodien ongelmien ratkaisujen luovutus Pauliinalle

QR-koodien kautta pääsi käsiksi kysymyksiin. Jos vastasi oikein, sai lisäpalikoita, jotka saattoivat olla hyviä tai myös huonoja. Tehtävässä vaadittiin siis myös riskin ottoa. Huomasin ilokseni, että yksi joukkue tiesi knowmad:in, niitähän tässä rakennettiin.

Osa joukkueista ei ollut ilmeisesti ymmärtänyt tiedottamisen tärkeyttä pelissä ja se saattoi vaikuttaa loppusijoittumiseen. Pelijohtaja Mauri Laaksolta saattoi käydä kysymyssä peliteknisiä neuvoja ja vihjeitä.

Ensimmäinen draama


Musiikki katkaisi pelin ja sen jälkeen seurasi ensimmäinen draamallinen elementti. Taloustilanne kääntyi huonoksi, jonka seurauksena leikattiin 10 % valtionavustuksista yleisopetuksessa. Apua! Toivottavasti tämä ei tule toteutumaan reaalielämässä. Heidi-Tuulia Eklundin upeat musiikki- ja ääniefektit, Ville Venäläisen upeat ja uskomattoman realistiset draamaesitykset ja valot saivat draamoihin syvyyttä ja vaikuttavuutta sekä toden tuntua.

Joukkueet jatkoivat kuitenkin pelaamista hymyissä suin. Huomasimme myös joukkueiden tason olevan kovan kuin suomalaisen perusopetuksen. Koko ajan sateli oikeita vastauksia. Joukkueet olivat huomanneet myös yhteistyön voiman. Yksi joukkue ryhtyi laulamaan... Joukkueet tuntuivat olevan todella motivoituneita ja vastauksia alettiin tuomaan juosten.

Apua! Hometta kouluissa!


Elävä musiikki katkaisi jälleen pelin ja seurasi seuraava draama. Hometta kouluissa... Jouduttiin lopettamaan kouluja. Lopetetuista kouluista henkilökunnan piti lähteä etsimään töitä muista kouluista. Tässä vaiheessa yksi motivoituneimmista kouluista (joukkue 5) sai tarpeekseen heidän koulunsa lopetettiin ja he päättivät siirtyä yksityiselle puolelle. Onneksi peliin liittyi mukaan uusia pelaajia.

Sami Voutilaisen avulla peliä saattoi seurata verkossa reaaliaikaisesti. Pelaajat voisivat myös  toimia yhteistyössä verkossa olevien apuvoimien kanssa. 

Kiinalainen innovaatio


Elävä musiikki katkaisi viimeistä kertaa pelin ja seuraavana draamana olikin viimein jotain positiivista: kiinalaiset olivat keksineet innovaation, joka voisi pelastaa koulun ja maailman. Joukkueiden tehtävänä oli musiikin aikana (3 min) keksiä, mikä innovaatio oli kyseessä.

Seurasi viimeinen pelisetti ja jännitys alkoi tiivistyä...

Lopetussessio


Lopetussession parikeskustelut

Pelin lopetussessio tehtiin Anne Rongaksen johdolla. Roolista on tärkeä päästä irti pelin jälkeen. Purkaminen tehtiin parikeskusteluin. Aikaa oli kaksi minuuttia ja sitten siirrytiin seuraavaan keskustelukumppaniin. Kuulin sivusta syvällistä analyysiä pelistä. Mikä toimi, minkä olisi voinut tehdä paremmin.

Joukkueiden upeita tuotoksiaJoukkue 2: http://futurolla-koulu.blogspot.com/  Futurolla-koulun blogi ja YouTube-video upotettuna

Joukkue 3: Kolmen sukupolven globaalin oppimisyhteisön monipuolinen tuotanto https://docs.google.com/document/d/1F-tH62ulrG801AmSxx_4OwlZkGJiHDl8fm5wlUs5Kl4/edit

Joukkue 4: Sami-koulun riemukkaan hauska blogi, jolle naurettiin vedet silmissä http://itkpeli.blogspot.com/ 


Joukkue 7: Laki7 -joukkueen tuotoksia ei voi kuin ihailla http://lakiseven.wordpress.com/  Täältä löytyy kaikkea...

Joukkue 9: Topokki-koulu on TYYTYVÄISTEN OPPILAIDEN JA PÄTEVIEN OPETTAJIEN KOULU http://osaamo.blogspot.com/ 

Joukkue 10: Hyvä audioboo-selostus… tämä joukkue osasi tehdä yhteistyötä koulujen välillä http://audioboo.fm/boos/762825-meetings-are-evilboo7 oli onnennumero


Teimme Tarmo Toikkasen kanssa töitä puolille yötä arvioiden joukkueiden tuloksia eri kategorioissa. Valitettavasti emme ehkä löytäneet ihan kaikkia lopputuloksia. Jos jotain jäi löytymättä, voi kommentteihin laittaa tietoa tuotoksista. Joka tapauksessa tulokset olivat vaikuttavia. Luulen, että tämä oli meille kaikille mahtava oppimiskokemus ja elämys.

Voittajat kategorioittain


Joukkue 7 Laki7 -joukkue ratkaisi eniten QR-koodeja (kahdeksan)

Joukkue 10 Tällä joukkueella oli eniten palikoita rakennelmassa (19)

Joukkue 9 Topokki-koululla oli paras loogisuus rakennelman palikoissa

Joukkueilla 4 ja 9 oli uskottavimmat tarinat

Joukkue 4 Sami-joukkueella (joukkue 4) oli paras tiedotus

Kokonaiskilpailun voittaja


Joukkue 7 oli Sometun Nyt pelittää! -tapahtuman voittaja. Tässä linkki Pauliina Mäkelän kuvaan voittajista: http://pic.twitter.com/KNv2mC0s 

Lopuksi

Kyllä oli mahtava konferenssi! Tässä blogikirjoituksessa ehdin raapaista vain hiukan pintaa siitä kaikesta, mitä ehdin konferenssissa kokea. Onneksi monia tilaisuuksia tallennettiin niin, että niihin voi palata vielä myöhemmin. 

Tässä lisää näkökulmia ITK 2012 -konferenssiin:2 kommenttia:

  1. Kiitokset Tero upeasta koosteesta! En päässyt mukaan "Nyt pelittää"-kokeiluun ja nyt sain hyvän tuntuman siitä. Todella hyvä juttu! Näin se ITK2012 vaan jatkuu somessa, vaikka RL-tapahtuma on jo ohitse :)

    VastaaPoista
  2. Kiitos, Tuija! Näin on. Sosiaalinen media mahdollistaa asioiden jatkuvuuden ja mahdollisuuden osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Minulle tämänkertainen peli liittyi sisäisenä jatkumona ITK 2011 -päivien Learning Café ja Sometun näkymättömän pikkujoulun tapahtumiin. Viimeksi mainitussa oli paljon yhteisiä elementtejä tämänkertaisen pelin kanssa, joka taas tulee liittymään tuleviin kokemuksiin.

    VastaaPoista